Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit 4 leden, te weten de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Elk bestuurslid wordt voor 2 jaar gekozen.

Jan van Wingerden

Voorzitter

Wim van Dijk

Vice-voorzitter

Lennart Alberts

Secretaris

Nico Hardenbol

Penningmeester

Contact opnemen met de Bedrijfskern

Heeft u vragen of wilt u lid worden van Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam? Neem dan contact met ons op.

Versturen