bijeenkomst energietransitie

11 april 2023

Samen voorbereid op de energietransitie

De manier waarop we met energie omgaan verandert. Het elektriciteitsnetwerk kan nu soms geen nieuwe aansluitingen van zonnepanelen meer aan en veel energie verdampt ongebruikt. Bedrijfskern Hardinxveld heeft daarom op maandagavond 3 april een themabijeenkomst gehouden over duurzame energietransitie. Ter inspiratie kwamen vier sprekers vertellen over verschillende initiatieven. Gezien de goede opkomst vonden veel deelnemers dit een relevant en belangrijk thema. 

Slimmer energie verdelen

De Bedrijfskern bestaat uit meer dan vijftig bedrijven die door middel van samenwerking een positieve bijdrage aan de gemeente en samenleving willen geven. Als grootgebruikers van energie zijn de verschillende bedrijven zich bewust van hun voortrekkersrol. Het ene bedrijf stoot bijvoorbeeld veel warmte af, terwijl het andere bedrijf juist warmte nodig heeft. Dit kan en moet veel efficiënter. Jan Frederiks van Business Parks Essent en  Alex Hesling van Kuijpers LifeCycle Partners bevestigden als eerste sprekers die inefficiënte verdeling. Zij zijn betrokken bij meerdere bedrijventerreinen in Nederland om gezamenlijk verschillende energiebronnen slim in te zetten en te combineren. Veel daken van bedrijven worden nu nog niet benut met zonnepanelen. Hier valt winst te behalen, maar dat valt of staat wel met een goede samenwerking met alle betrokken partijen, zoals de netbeheerder. De techniek is vaak al aanwezig, maar juist de collectieve samenwerking is de uitdaging!

Initiatieven dichtbij huis

In de toekomst zullen meerdere energiebronnen nodig zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. De derde spreker was André Boer die vanuit het H2 Innovatietafel Netwerk onder andere in Sliedrecht en Dordrecht aan de slag is gegaan met waterstofprojecten, zoals H2-minibussen en de realisatie van waterstofstations, waarvan de eerste binnenkort wordt geopend! In dit overleg zitten dan ook alle betrokken partijen, waaronder scholen om te zorgen voor gekwalificeerd personeel als het zover is. André besprak meerdere oplossingen hoe waterstof slim opgeslagen kan worden, zonder dat veel energie verloren gaat. Waterstof alleen is niet genoeg. Een ander lokaal initiatief is de realisatie van een zonneweide tussen de rijksweg A15 en de Parallelweg. De zonnepanelen staan niet in het zicht van de woningen, terwijl het gebied 74% van de huishoudens of 37% van de bedrijven in Hardinxveld-Giessendam kan voorzien van stroom. Marina den Hartog van Zonneveld ’t Groene Hartingshof sprak de wens uit dat het gebied een multifunctioneel karakter krijgt met een flinke impuls voor de biodiversiteit en een zorgboerderij om ook de educatie mee te nemen. Zij complimenteerde al meerdere aanwezigen die haar hebben geënthousiasmeerd en meedachten.

Samenwerking

Vanuit de zaal kwamen meerdere vragen om te ontdekken wat voor de bedrijven in onze gemeente een goede en realistische opties zouden zijn. In samenwerking ligt de sleutel. De avond bood genoeg inspiratie om aan de slag te gaan met het vraagstuk en het in kaart brengen van de behoeftes. Door op tijd en met elkaar te werken aan een duurzaam alternatief, behouden we in Hardinxveld zelf de regie over ons energienetwerk!

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden