2240600 Bedrijfskern Hardinxveld Giessendam   Overzicht maart

11-04-2024

‘Ideeën op een bierviltje!’

Samen met Ondernemend Hardinxveld en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben wij een ‘politiek café’ georganiseerd. Op maandagavond 8 april hebben we de grote zaal in restaurant Kampanje omgetoverd tot een ‘ondernemende kroeg’!

Onder leiding van Erik van Noordenne gingen de aanwezigen de discussie met elkaar aan, op basis van de zes pijlers van de Stuurgroep Economische Visie.

Economische visie
Die stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale ondernemers en de gemeente. Het doel is samen te werken aan de versterking van de lokale en regionale economie. Deuitvoering van de acties die voortkomen uit deze visie, vallen zowel onder de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven als de gemeente.

Zes pijlers

De pijlers waarvoor ieder lid van de stuurgroep initiatief neemt, zijn ‘Ruimte om te ondernemen’, ‘Goede bereikbaarheid’, ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’, ‘Recreatie en toerisme’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Actieve participatie in de regio’. Tijdens de avond deelden de verantwoordelijke stuurgroepleden de specifieke ontwikkelingen.

Levendige discussie

Vervolgens ontstond onder leiding van presentator Erik van Noordenne een levendige discussie tussen de aanwezigen. Met achtergronden in het bedrijfsleven, en vertegenwoordigers van de gemeentes Hardinxveld-Giessendam én Sliedrecht, was de diversiteit gewaarborgd!

Verschillende stellingen

De discussie werd aangezwengeld door stellingen op menti.com, waar per pijler met behulp van de mobiele telefoon via een scherm op geregeerd kon worden. Naast dit digitale communicatiemiddel, nodigde Erik iedereen uit gebruik te maken van de bierviltjes: ideeën konden op deze ‘klassieke wijze’ worden genoteerd en ingeleverd.

Samenwerken

Ondanks de verschillende invalshoeken, belangen en ervaringen kwam de eendrachtige wens naar samenwerken naar voren tijdens de discussies. De aanwezigen realiseerden zich dat oplossingen van vraagstukken, zoals het woningtekort, uitsluitend bereikt kunnen worden door lokaal en regionaal samen te werken.

Regionale bewustzijn

Het regionale bewustzijn hebben wij de afgelopen jaren gestimuleerd. Met succes, want door verschillende sprekers werd bijvoorbeeld waardering uitgesproken voor Werkgevers Drechtsteden en hun ‘innovatietafels’. Zowel ondernemers als leden van het College van burgermeester & wethouders én gemeenteraadsleden zijn er van doordrongen dat regionale samenwerking ook landelijk deuren opent.

Het was al met al een interactieve en inspirerende avond, die werd afgesloten met een gezellige borrel! We zijn blij dat zoveel belangstellenden de weg naar Kampanje hebben gevonden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden