Xanthine Jut

26 mei 2023

Intermediair tussen Bedrijfskern en gemeente

‘Samenwerken’ staat centraal in onze visie. Als ondernemers onderling, maar ook de samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam verdient aandacht. Vice versa is de gemeente daar ook van doordrongen: met Xanthine Jut hebben zij in 2015 al de ideale intermediair aangesteld!

Accountmanager Bedrijven is de officiële titel waaronder Xanthine haar werk verricht. “De ondernemers spraken toentertijd de wens uit voor een bemiddelaar tussen gemeente en lokaal bedrijfsleven. Het was een nieuwe functie.”

Samenwerken

Xanthine: “Sinds de laatste jaren zie ik veranderingen bij de Bedrijfskern. Er is meer inmenging en er wordt gemoderniseerd. ‘Samenwerken’ krijgt een steeds completere lading. Behalve de lokale samenwerking, wordt ook de regionale samenwerking belangrijker. Ik ben ervan overtuigd dat op dat vlak nog veel valt te winnen.”

Aanspreekbaar

“Mijn taak bestaat uit aanspreekbaar zijn voor lokale ondernemers”, zegt Xanthine. “Zij kunnen bij mij terecht met vragen en initiatieven. Van de andere kant werk ik nauw samen met de wethouder die economische zaken in zijn portefeuille heeft. Ik adviseer hem over zaken die aandacht verdienen. En ik probeer ambtelijke procedures te bespoedigen, in het belang van ondernemers. Het is een voordeel dat ik de taal van de ondernemers spreek!” 

Belangen van ondernemers

Xanthine: “Ik heb de hotelschool gevolgd. Kenmerkend voor mijn werkwijze is dienstverlenend, servicegericht en vooral duidelijkheid! Dat zijn eigenschappen die gewaardeerd worden door de ondernemers hier in Hardinxveld-Giessendam. Ik help waar ik kan en dat zorgt dat zij mijn toegevoegde waarde erkennen. Ik probeer zoveel mogelijk het college te betrekken bij de belangen van die ondernemers en zo komt ook wethouder Jan Nederveen mee naar vergaderingen van de Bedrijfskern.”

Overlegstructuur

“Het resultaat dat ik nastreef is meer overlegstructuur. In de economische visie van de gemeente komt dat ook naar voren. Eén keer per jaar neemt het college inclusief burgemeester deel aan de ledenvergadering van de Bedrijfskern. Deze avond wordt het jaar geëvalueerd en de financiële begroting gepresenteerd. Ik denk dat die interactie belangrijk is. Daar is naar mijn mening altijd ruimte voor verbetering!”

Flexibiliteit

Xanthine: “Naast verbinden, zijn flexibiliteit en bereikbaarheid belangrijk. Ondernemers moeten weten dat er op het gemeentehuis iemand is die de weg kent die zij zoeken om dingen voor elkaar te krijgen. Inmiddels kan ik zeggen dat veel leden van de Bedrijfskern mij weten te vinden. De uitgangspunten van de Bedrijfskern op het gebied van regionale samenwerking probeer ik ook op individueel niveau te stimuleren.”

Regionaal

“Hoewel lokaal automatisch naar Gorinchem wordt gekeken, denk ik dat er voor de leden van de Bedrijfskern ook veel valt te halen bij de Drechtsteden. Hardinxveldse ondernemers kunnen daar kennis ophalen én brengen! Op dat vlak mogen ze wat mij betreft ook wel meer kennis en kunde uitstralen. ‘Doe maar normaal…’ is mooi, maar als je ziet hoe bedrijvig Hardinxveld-Giessendam is, dan mogen ze zeker trots zijn en dat ook uitstralen!”

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden