2240959 Bedrijfskern Hardinxveld Giessendam   LinkedIn juni

20 juni 2024

‘De energietransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Merlijn Timmers is Programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vanuit die functie heeft hij regelmatig contact met verschillende bedrijven die zijn aangesloten bij de Bedrijfskern. Hij zet zich in voor energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie.

In dit interview vertelt hij over zijn rol en zijn relatie met de Bedrijfskern.

Verantwoordelijk voor duurzaamheidsopgaven
Merlijn: “Als Programmamanager Duurzaamheid ben ik verantwoordelijk voor alle duurzaamheidsopgaven binnen onze gemeente. Dit bestaat onder andere uit de energietransitie en warmtetransitie, maar ook klimaatadaptatie. Het is mijn taak te zorgen dat onze omgeving op een duurzame manier wordt ingericht en dat we binnen de gemeente de juiste stappen zetten richting een groenere toekomst.”

Elektriciteitsnetwerk optimaal benutten

“De Bedrijfskern is belangrijk omdat we ondernemers willen helpen bij het besparen van energie en de omschakeling naar schone energie. Er liggen veel kansen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Door het hoge tempo van deze veranderingen raakt ons elektriciteitsnetwerk soms verstopt, maar in Hardinxveld-Giessendam valt dit gelukkig nog mee. We werken proactief aan het beperken van congestie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de samenwerking tussen bedrijven om de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnetwerk optimaal te benutten.”

Bijdrage bedrijven aan energietransitie

“Het eigenaarschap ligt primair bij de bedrijven zelf, zowel lokaal als regionaal. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol. Bijvoorbeeld op bedrijventerrein Nieuweweg helpen we bedrijven met analyses over waar ruimte en behoefte ligt, en wat de mogelijkheden zijn. Dit doen we onder andere met behulp van een digitale tool die de gevolgen voor het netwerk inzichtelijk maakt bij de toevoeging van bijvoorbeeld zonnepanelen. Zo kunnen bedrijven proactief voorsorteren op de toekomst.”

Bestaande bouw

“De energietransitie in onze bestaande bouw verloopt gestaag. We hebben alle vertrouwen dat we onze doelen gaan halen. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk blijft soms achter bij de technische mogelijkheden en de ambities van onze inwoners en bedrijven. Slim samenwerken is hier de sleutel. Een goed voorbeeld is het delen van laadpalen op bedrijventerreinen, met inwoners in de weekenden. Door samen te werken kunnen we de transitie met elkaar vormgeven.”

Communiceren en enthousiasmeren

“Binnen onze regio is veel kennis aanwezig, en het is belangrijk goed te communiceren en samen op te trekken. Afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet op het gebied van energiesystemen, door slim samen te werken en een samenstelsel te creëren tussen opwek, verbruik, opslag en warmte. Ondernemers zoals Peter Huizer zijn belangrijk, omdat zij anderen meenemen in het proces. Deze mensen zoeken we op en versterken we, omdat zij de kracht hebben om anderen te enthousiasmeren en mee te krijgen.”

Belangrijk platform

“De Bedrijfskern is voor ons een belangrijk platform. Het is een plek waar we kennis kunnen delen en de urgentie van de energietransitie kunnen overbrengen. Door presentaties en herhaling van de boodschap zorgen we dat het besef groeit dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerkgrenzen kent. Energie is voor veel mensen nog redelijk vanzelfsprekend, maar voorbereid zijn is essentieel.”

Tot slot heeft Merlijn nog een boodschap voor Hardinxveldse ondernemers: “Blijf openstaan voor samenwerking en innovatie! De energietransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en door samen te werken kunnen we de doelen bereiken en onze gemeente duurzamer maken!”

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden