2240424 Bedrijfskern Hardinxveld Giessendam Overzicht maart

27-03-2024

‘Regionale samenwerking heeft impact’

Wico van Helden, voorzitter van de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden en medevoorzitter van Werkgevers Drechtsteden geeft inzicht in de regionale belangenbehartiging en de stimulerende rol die de regionale ondernemersverenigingen spelen in het bevorderen van economische groei in de Drechtsteden. Hij benadrukt de waarde van samenwerking op lokaal en regionaal niveau en de impact op het creëren van een vruchtbaar ondernemersklimaat.

Veel onderwerpen zijn lobby gerelateerd en betreft thema’s zoals bereikbaarheid, arbeidsmarkt, onderwijs en regionale economische ontwikkeling.

Daadkrachtige vernieuwingEen concreet initiatief zijn de innovatietafels. Dat is een werkwijze om initiatieven die groter zijn dan één onderneming van de grond te trekken. Er wordt gestuurd op concrete, daadkrachtige vernieuwing en vooruitgang, waarbij het ondernemersbelang centraal staat. Negen ondernemersverenigingen uit de regio Drechtsteden, waaronder de Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, zijn verenigd in de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. De Federatie van Ondernemersverenigingen vertegenwoordigt zo ruim 1.750 regionale ondernemers.

Innovatie actief te stimuleren

Wico: “De Federatie van ondernemersverenigingen onderscheidt zich door het creëren van een krachtige regionale synergie. Wij zetten ons in voor verbetering van het ondernemersklimaat. Dat doen we door innovatie actief te stimuleren: dat komt de Drechtsteden als geheel ten goede. We wisselen onderling concrete informatie en ervaringen uit. We schakelen bijvoorbeeld met wethouders over relevante, regionale economische thema’s.”

Informatie en uitdagingen delen

“Elke gemeente heeft eigen ondernemersverenigingen en binnen de federatie zorgen we dat deze verenigingen efficiënt samenwerken. We bieden een platform waar voorzitters van ondernemersverenigingen informatie en uitdagingen kunnen delen. Heel pragmatisch en doelgericht, daardoor staan we samen sterker in de aanpak van gezamenlijke vraagstukken.”

Eigen dynamiek

De verschillende ondernemersverenigingen hebben hun eigen dynamiek, vertelt Wico. “In Hardinxveld-Giessendam bijvoorbeeld, richten ze zich op het vlot trekken van de woningbouw. Werkgevers Drechtsteden opereert meer op regioschaal, waarbij we ons bezighouden met dossiers en thema’s die iedereen aangaan, zoals overheidsfondsen. Om krachten te bundelen, organiseren we onder andere innovatietafels. Die worden inmiddels in vrijwel alle Drechtsteden gemeenten toegepast.”

Terugkerende thema’s

Wico: “De innovatietafels zijn primair door ondernemers gedreven en dienen als platforms om uitdagingen aan te gaan en kansen te pakken. Ze zijn de kern waar economische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Vaak met de nadruk op terugkerende thema’s, zoals de energie congestie. Innovatie kan soms klinken als ‘dat is niks voor mij’, maar het gaat ons vooral om het bereiken van concrete resultaten. Dat moet je vaak op andere manieren doen dan je gewend bent en dat is dan weer innovatief. We streven ernaar activiteiten zo helder en duidelijk mogelijk te presenteren. Iedere ondernemer moet er een beeld bij hebben en kunnen inschatten of hij of zij daar een rol in kan spelen.”

Duovoorzitterschap

Samen met Jacob Klink vormt Wico het duovoorzitterschap van vereniging Werkgevers Drechtsteden. Vanuit de historie heeft Werkgevers Drechtsteden een regionale rol. “Mijn rol is het voorzitten van bijeenkomsten en het onderhouden van contacten met regionale, provinciale en landelijke stakeholders. Daarbij is geen sprake van een hiërarchische structuur. Het gaat om het resultaat, en dat kan niet zonder samenwerking. Er is vrijwel geen dossier wat door één partij of organisatie is op te lossen. Denk aan thema’s op het gebied van de arbeidsmarkt, opleidingen, bereikbaarheid, woningbouw, energie, duurzaamheid. Allemaal nieuw en vol uitdagingen. De onderlinge lokale samenwerkingen zijn de levensader van onze activiteiten!”

“Met jaarlijkse federatiebijeenkomsten en de kracht van onze informele netwerken, werken we samen aan de economische ontwikkelingen in onze regio”, besluit Wico.

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden