2231748 Bedrijfskern Hardinxveld Giessendam   Overzicht

28-11 2023

‘Wederzijds begrip is het belangrijkste!’

Wethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam onderkent het belang van goede onderlinge verhoudingen tussen ondernemers en de gemeente. “De Bedrijfskern speelt daarin een belangrijke rol, maar het gaat verder. Juist hun samenwerking met Ondernemend Hardinxveld en het ondernemersfonds juich ik van harte toe!”

De wethouder, met onder meer economie, arbeidsmarkt & ondernemen in zijn portefeuille, bezoekt met regelmaat activiteiten van de Bedrijfskern.

Gemeentelijke betrokkenheid

“Dat doe ik niet alleen. Meer vertegenwoordigers van het college en andere medewerkers vanuit de gemeente zijn betrokken. Zelfs de voltallige gemeenteraad bezoekt het politiek café wat de Bedrijfskern organiseert. Daar worden verschillende onderwerpen behandeld. Dat is goed, want het is belangrijk elkaars werelden en belangen te begrijpen.”

Contact met gemeente

De wethouder vervolgt: “De Bedrijfskern zoekt nadrukkelijk contact met de gemeente. Dat levert korte lijnen op. En wij nodigen hen uit mee te denken over onze economische visie. Zij zijn daarin een belangrijke partner. En ook in de gemeenteraad wordt die betrokkenheid gewaardeerd.”

Onderlinge samenwerking

Jan: “Daarnaast zijn de informele contacten heel leuk. Tijdens de Dag van de Ondernemer is de vertegenwoordiging van leden van de Bedrijfskern bijvoorbeeld heel hoog. Maar het is meer dan leuk en gezellig: we bespreken de grote opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie, en we zoeken samen naar oplossingen. Ook vind ik het mooi om te zien dat de Bedrijfskern constructief met Ondernemend Hardinxveld samenwerkt. Zij vertegenwoordigen beiden een ander segment ondernemers. Juist die samenwerking, juich ik van harte toe!”

Initiatieven en procedures

“De verschillende belangen en uitgangspunten vragen een andere manier van denken en schakelen. Een ondernemer wil zo snel mogelijk uitvoeren wat hij of zij bedenkt – wij zijn gebonden aan procedures en moeten meerdere belangen tegen elkaar afwegen. Dat schuurt wel eens. Toch merk ik dat er wederzijds begrip ontstaat als zowel ondernemers als de gemeente uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Daarom zijn goede communicatie en korte lijnen zo belangrijk. Daar moeten we met elkaar aan blijven werken.”

Ondernemersfonds

Jan: “Wat ik bijvoorbeeld een heel goede ontwikkeling vind, is het ondernemersfonds. Dat is mede op initiatief van de Bedrijfskern opgericht en is onafhankelijk. Uit het fonds worden gezamenlijke activiteiten gefinancierd. Het is een uniek model, omdat hier sprake is van zeer brede participatie: naast bedrijven, ook sportverenigingen en scholen. Met de beschikbare middelen worden bijvoorbeeld alle bedrijventerreinen in de gemeente beveiligd. Ook is het verbeteren van de onderhoudskwaliteit op de terreinen een punt waar het fonds zich hard voor maakt. Iedereen betaalt én plukt de vruchten.”

Brede visie

Jan: “Als gemeente vinden wij het goed dat op deze wijze zoveel mogelijk belangen collectief gemaakt worden. De brede opzet past in onze visie, waar naast economie ook toerisme, recreatie en culturele festiviteiten deel van uit maken. Door betere samenwerking, denken grotere ondernemingen met kleinere mee. Weliswaar bestaat een aantal aparte clubs, maar er ontstaan steeds meer gezamenlijke activiteiten.”

Over grenzen heen kijken

“Het lokale ondernemersnetwerk is heel sterk: dat zag je bijvoorbeeld in de COVID-19 periode, waarin veel onderlinge oplossingen werden gevonden. In de gemeente en de regio zijn veel en verschillende ondernemingen. Van zzp’ers tot de grote maritieme industrie: iedereen beseft dat we elkaar nodig hebben. En de Bedrijfskern trekt dat breder dan regio”, besluit de wethouder. “De link met de Drechtsteden wordt steeds concreter gelegd. Met zo veel internationale ondernemingen, is het logisch en goed dat ze over grenzen heen denken!”

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden