bedrijfskern langste lid

29 juni 2023

Langstzittende lid Bedrijfskern

Tijdens de laatste huishoudelijke vergadering mochten we weer drie nieuwe leden verwelkomen, wat altijd ontzettend fijn is! Bij het nieuwste lid, heb je ook altijd een langstzittende lid. Die eer komt Teus Boerman toe. Hij is al sinds de jaren ’80 lid en vertelt op onze website over zijn reden lid te worden, het verleden en de toekomst van de Bedrijfskern Hardinxveld.

Behoefte aan samenwerken

Het ondernemersfonds Hardinxveld is zeker niet het eerste initiatief om ondernemend Hardinxveld te verbinden. Teus Boerman herinnert zich nog: “In de jaren ’60 werd rondgegaan door dhr. Van Beuzekom voor muziekvereniging EMS, zodat met die sponsoring nieuwe uniformen konden worden gekocht. Toen groeide nog meer het besef dat we als ondernemers meer van elkaar wilden weten en de samenwerking wilden gaan opzoeken.” Dat principe staat nog steeds overeind, merkt ook Teus op: “Wat nu veel gebeurt, is een bijeenkomst organiseren waar een deskundige komt praten over een relevant onderwerp, zoals de energietransitie of cybercriminaliteit. Problemen waar alle ondernemers mee te maken hebben.”

Nog steeds actief

Teus legt uit hoe het kan dat hij nog steeds actief is in de Bedrijfskern: “Ik mag mij blijven inzetten voor de bedrijfskern.” Dat inzetten doet Teus nog steeds met volle overtuiging. Teus: “Ik voel zeker nog betrokkenheid bij het dorps- en bedrijfsleven van Hardinxveld-Giessendam. Het is belangrijk dat je elkaar kent! Als commissaris van De Boerman Groep probeer ik nog steeds mijn steentje bij te dragen. Zo was ik mede-initiatiefnemer voor de bedrijfsbeveiliging. Dit is een goed voorbeeld van een uitdaging waar met elkaar meer te bereiken is!”

Van elite tot laagdrempelig

Teus kan door zijn lange ervaring goed de ontwikkelingen zien in de afgelopen decennia. “Voorheen had het veel meer een elitair imago. Je moest namelijk voorgedragen worden. Het bestuur nodigde je dan uit. Toch was die samenwerking toen ook al heel nuttig. Gelukkig is die strikte toelating niet meer het geval. Een soort sociëteit moet je niet meer willen.”, vertelt Teus. “De samenleving is ook compleet veranderd. Nu is veel meer openheid dan vroeger. Kleine zelfstandigen kunnen nu ook lid worden van de Bedrijfskern! Jammer vind ik wel dat de opkomst lager is. Mensen hebben vaak andere dingen te doen, waardoor een actieve betrokkenheid verwatert.”

Beter contact met overheid

Een ander verschil is het contact met de overheid. Teus: “De gemeente Hardinxveld-Giessendam is nu ook actief lid van de Bedrijfskern. De wethouder en accountmanager Bedrijven zijn regelmatig aanwezig en houden zelf ook praatjes met de laatste ontwikkelingen vanuit het gemeentehuis. Dat contact is echt van toegevoegde waarde en daar moet je zuinig op zijn! De huidige voorzitter Peter Huizer is daar ook erg actief in: hij zoekt de samenwerking en het overleg op met de buurgemeenten, Drechtsteden en andere instanties. Het is ontzettend belangrijk om verder te kijken dan je eigen bedrijf of gemeentegrenzen. Je hebt elkaar nodig, maar het levert ook een frisse blik op, andere zienswijzen waardoor je elkaar beter begrijpt en verder komt. Behalve de overheid is het ook heel nuttig en belangrijk de contacten met onderwijsinstellingen aan te halen en te intensiveren. De toekomst zit daar!”

Toekomst

“Zolang het contact met de voorzitter goed is, ik gezond blijf en mijzelf nuttig voel, blijf ik graag! Ik blijf wel zelfkritisch en kijk regelmatig in de spiegel. Het is goed een mooie afspiegeling te hebben in de Bedrijfskern tussen jongere en oudere ondernemers. Zo kunnen we van elkaar leren en aan kennisoverdracht doen. Bij de senioren zit veel kennis, zonde om daar geen gebruik van te maken!” Ook voor het ondernemersfonds is die brede samenwerking belangrijk. Teus: “Je hebt dan andere financiële middelen tot de beschikking om problemen op te lossen en verbeteringen voor de samenleving te financieren. Die samenwerking blijft ook in de toekomst dus om meerdere redenen ontzettend relevant. Leeftijd is dan niet belangrijk. Treed met een open en positieve blik de wereld tegemoet en dan kom je best ver!”

Meer weten over de Bedrijfskern Hardinxveld? Neem gerust contact op!

Heb je een vraag aan De Bedrijfs­kern?

Wilt u meer informatie over de Bedrijfskern? Neem dan contact met ons op!

Contact

Postbus 223
3370 AE Hardinxveld-Giessendam

De Bedrijfskern is aangesloten bij::

Smart
Fod
Disclaimer
Privacy policy
Cookieverklaring
Wijzig uw cookievoorkeuren
Ontwerp & realisatie: MM Smart Delta Drechtsteden